1 Minuta 18

Karta Filmu

 

Regulamin

1 Minuta

XVI Międzynarodowy Festiwal Filmowy

REGULAMIN

1. XVI  Festiwal Filmowy „1 Minuta” odbędzie się 16 października 2018 roku w Powiecie Poznań.
2. W pokazie konkursowym „1 Minuta” mogą wziąć udział filmy zrealizowane w latach 2016 – 2018. Filmy nie mogą być realizacjami komercyjnymi ( np. na zamówienie telewizyjne lub agencji reklamowej ) za które autor otrzymał wynagrodzenie.
3. Organizator powoła Komisję Kwalifikacyjną, która po wstępnym przeglądzie zgłoszonych prac, może nie dopuścić do konkursu filmu ze względów technicznych lub innych o których powiadomi autora.
4. Czas trwania filmu nie może przekraczać 1 minuty wraz z czołówką i napisem „koniec” w filmie. Film musi być dostarczony na płycie DVD (DVD-wideo) i musi zawierać czytelny opis na płycie. Jedna płyta może zawierać tylko jeden film.
5. Filmy należy dostarczyć z
Kartą Filmu na adres: Fundacja „Filmowiec” (1 Minuta), skr. poczt. 38, Filia 19, 60-987 Poznań ).
6. Termin nadsyłania lub dostarczenia filmów upływa 1 października 2018
r.
7. Organizator powoła Jury które przyzna nagrody w trzech kategoriach wiekowych: do 15 lat, do 18 lat i powyżej 18
. Nagrody w postaci dyplomów, akredytacji, nagrody rzeczowe zostaną wręczone obecnym na ceremonii laureatom lub ich przedstawicielom ( upoważnionym na piśmie ).

9. Nadesłane filmy nie będą odsyłane autorom i pozostaną w archiwum festiwalu.

10. Autor – producent zgłaszając film na Festiwal „1 Minuta” wyraża zgodę  na pokazy filmu w czasie festiwalu oraz po jego zakończeniu. Autor wyraża zgodę na kopiowanie filmu w celach organizacyjnych w przebiegu festiwalu, archiwizacji jak również dla pokazów związanych z  promocją festiwalu.
11. Za organizację i przebieg festiwalu odpowiedzialny jest dyrektor organizacyjny Piotr Majdrowicz,

tel. 502 198 629,   pm@321-start.pl ,   www.jednaminuta.blox.pl 

Zgłoszone filmy:

1.

2.

3.