Faze 2017

Notatka na marginesie

     Zakończyły się Międzynarodowe Warsztaty Filmu Animowanego FAZE w Kudowie Zdroju. W warsztatach wzięło udział przeszło 50 uczestników z trzech krajów. Gośćmi specjalnymi byli reżyserzy filmu animowanego:  Witold Giersz i Stanisław Lenartowicz z Polski oraz Jorg Hermann z Niemiec i  Igor Khilov z Rosji.

 

  Warsztaty zostały dofinansowane przez POLSKO NIEMIECKĄ WSPÓŁPRACĘ MŁODZIEŻY.

JEDNO UJĘCIE 2017

Zakończyliśmy już realizację programu tegorocznej edycji Międzynarodowych Warsztatów i Konkursu Filmowego „Jedno Ujęcie” w Łebie.  W warsztatach wzięło udział ponad 50 uczestników z Polski, Niemiec i Ukrainy.  Projekt był współfinansowany przez  POLSKO – NIEMIECKĄ  WSPÓŁPRACĘ  MŁODZIEŻY

W finale programu warsztatów  pokazano 19 prac wideo, zrealizowanych w jednym ujęciu filmowym.  Powołane przez organizatora jury w składzie:  reżyser filmowy Wojtek Kukla, animator kultury filmowej w Niemczech Rolf Biern oraz operator TVP Piotr Majdrowicz,  wyróżniło kilka z nich. Przyznano nagrody i wyróżnienia finansowe,  ufundowane przez STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH,  w tym Główną Nagrodę im. Profesora Henryka Kluby.

   

Program zajęć był realizowany głównie w grupach,  zgodnie z zainteresowaniami uczestników.   Zajęcia z reżyserii filmowej prowadził Wojciech Kukla  który przyjechał do nas ponownie z Frankfurtu nad Menem;

zajęcia operatorskie prowadził operator filmowy Janusz Piwowarski oraz operator TVP  Piotr Majdrowicz;

zajęcia z techniki wideo poprowadził ponownie Jarosław Żarski,  który zaprezentował sprzęt najnowszych generacji,  udostępniony przez Firmę WINMAR  z Poznania.

Młodzież miała też okazję zapoznać się z technikami stosowanymi w animacji filmowej. Zajęcia prowadził specjalista z Niemiec – Rolf Biern.

Program specjalistyczny był uzupełniony wycieczką historyczną do Trójmiasta oraz na wydmy ruchome w Słowińskim Parku Narodowym.

      

 

 

PUWM 2017_warsztaty w Łebie

         W dniach  od  1  do  14 lipca  b. r.  trwały w Łebie warsztaty medialne  w  ramach  programu  Polsko  Ukraińskiej  Wymiany  Młodzieży.  W  tym roku realizowaliśmy  materiały  dokumentalne  dziennikarskie – telewizyjne  pod  hasłem „Pierwsza Praca”.

Praktyka dziennikarska telewizyjna była poprzedzona zajęciami w grupach dla zespołów dziennikarskich i realizacyjnych w składach międzynarodowych.

Program  „Pierwsza Praca”   był  współfinansowany  przez  NARODOWE  CENTRUM  KULTURY w WARSZAWIE  w ramach programu Polsko Ukraińskiej Wymiany Młodzieży.

 

Moja Wielkopolska

Samorząd Województwa Wielkopolskiego     Program „Moja Wielkopolska” Warsztaty Medialne dla Młodzieży w ramach projektu edukacji filmowej zakończyły się 30 listopada 2017 roku. Projekt był realizowany w czterech miejscach – głównie dla gimnazjalistów – w czterech szkołach w Wielkopolsce. Młodzież w wybranej klasie przygotowywała scenariusz zapisu związanego z prezentacją swojego miasta. 

Tak było w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Szamotułach;

Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Herberta we Wronkach;

Szkole Podstawowej w Krzyżu Wielkopolskim

oraz Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy.

 

Projekt Warsztatów Medialnych „Moja Wielkopolska”  był współfinansowany przez WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE.

Pierwszy Film

logo_poznan_rgb_jpeg      Druga edycja Warsztatów Medialnych dla Młodzieży „Pierwszy Film” dobiegła końca.We wszystkich miejscach realizacji projektu w Poznaniu (8 miejsc) w pierwszym etapie odbyły się zajęcia omawiające początki kina oraz terminy związane z językiem filmu i fotografii. Później odbyły się zajęcia z podstaw dziennikarstwa telewizyjnego które doprowadzały do realizacji sond dziennikarskich na temat oczekiwań wobec oferty Ośrodków Kultury w Poznaniu. Zajęcia odbywały się w 8 miejscach w Poznaniu, m.innymi w:  Gimnazjum nr 63  im. Laureatów Nagrody Nobla;

2012-01-12-11915

w Gimnazjum nr 55  im. prof Wiktora Degi  w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi;

2012-01-23-12090

Warsztaty były też prowadzone w:   XXV  Liceum Ogólnokształcącym  im. Generałowej Jadwigi  Zamoyskiej ,  IX Liceum Ogólnokształcącym  im. Karola Libelta w Poznaniu,

Ośrodku Kultury „Wierzbak” na Sołaczu, Grupie „Filmowiec”, Grupie Stowarzyszenia Lekkoatletycznego „Olimpia”  oraz  VII Liceum Ogólnokształcącym im. Dąbrówki. W kilku miejscach zrealizowano też wywiady z animatorem kultury:

W obszarze działań autorskich młodzież realizowała miniatury fabularne i formy dokumentalne – głównie jednak podczas udziału w warsztatach specjalistycznych; na warsztatach medialnych w Łebie;

oraz filmu animowanego „Faze”.

Dwa z „pierwszych filmów” zostały pokazane na  XV Międzynarodowym Festiwalu Filmowym  „1 Minuta” w Puszczykowie. Jeden na festiwalu filmów szkolnych, gdzie zdobył wyróżnienie.

„Pierwszy Projekt”  był  współfinansowany  przez  MIASTO POZNAŃ.

Kino Ciśnień 2017

Samorząd Województwa Wielkopolskiego       Trwają  już warsztaty filmowe w siedmiu  miejscach  w Wielkopolsce  –  jest to cykl zajęć zaplanowanych pod hasłem „Sylwetki Wielkopolan”, towarzyszących kolejnej edycji Festiwalu Kina Autorskiego „Kino Ciśnień”.   Pierwsze zajęcia odbyły się już w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole;

zdjecie1348

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu;

2012-01-03-11875

oraz w Zespole Szkół nr 2  im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu

, Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżu Wielkopolskim  i  w Liceum Ogólnokształcącym    w Zespole Szkół w Opalenicy. Projekt „Kino Ciśnień” Festiwal Kina Autorskiego współfinansowany jest  przez  WOJEWÓDZTWO  WIELKOPOLSKIE.

 

1 Minuta

logo2_PowiatPoz       Międzynarodowy  Festiwal  Filmowy  „1 Minuta” odbył się 27 października 2017 roku w Muzeum – Pracowni Literackiej im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

Konkurs filmowy wzbogacony był działaniami artystycznymi,  m.innymi spotkaniem autorskim z twórcą nagradzanych już filmów animowanych, Robertem Kuźniewskim;

Widzowie obejrzeli ponad 30 filmów i ocenili je w trwającym jeszcze „Konkursie Publiczności”. Na pokazie festiwalowym w Muzeum im. Arkadego Fiedlera w PUSZCZYKOWIE najwięcej punktów w kategorii do lat 15 zdobył film pt:  „PONIEDZIAŁEK” zrealizowany przez Weronikę Sikorską z Gimnazjum w Lesznie Gronowo;  w kategorii do lat 18 triumfował zdecydowanie film „MEMORIES 3; a w kategorii powyżej 18 lat najwięcej punktów zebrał film pt: „KILLERSTADICAM „.

„Konkursie Publiczności” trwa jeszcze w innych miejscach realizacji warsztatów towarzyszących. W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w ROKIETNICY widzowie klas gimnazjalnych głosowali następująco: w kat. do lat 15 najwięcej pkt zdobył film pt: „ŻÓŁW i ZAJĄC” (123 pkt) w realizacji grupy ze Szkoły Podstawowej z Rokietnicy, później CIRCUS  (100 pkt) oraz KEETE 2  (96 pkt); w kat. do lat 18 zwyciężył film MEMORIES 3  (120 pkt) w realizacji Alicji Kucharskiej i Martyny Mazur ze Szczecina,  DRINK (104 pkt), GREENPINK (103 pkt).  W kategorii powyżej 18 lat wygrał KILLERSTADYCAM  (92 pkt), NAUKA SIORBANIA KAWY (57 pkt).

W Szkole Podstawowej im. Witolda Witosa w CZERLEJNIE młodzież głosowała na następujące filmy; w kategorii do lat 15 najwięcej pkt uzyskał film ZABAWA KOTÓW (59 pkt), później CIRCUS (54 pkt), KEETE 2 (54 pkt), do lat 18  DOBRY WYBÓR  (60 pkt), później  ZBIORY (57 pkt)  oraz  GREENPINK (51 pkt)  w kat. powyżej 18 lat najwięcej zdobył KILLERSTADYCAM  (52 pkt), 124 RYSIEK (51 pkt) a  NAUKA SIORBANIA KAWY dostała 25 punktów.

W Szkole Podstawowej nr 3 w LUBONIU oceniono filmy następująco: kat.do 15 lat najwięcej punktów, 54 otrzymał film ŻÓŁW I ZAJĄC, PONIEDZIAŁEK zebrał 52 pkt, a 50 pkt  HA _TRZY. W kat. do 18 lat po 59 pkt zebrały aż 3 filmy, GREENPINK, MEMORIES 3   i UFO; 54 pkt. zebrał EXPERIMENT a 52 pkt. dwa filmy, ROBOL i OBRAZ. W kat.powyżej 18 lat najwięcej zebrał film NAUKA SIORBANIA KAWY 53 pkt, 124 RYSIEK 45 pkt i KILLERSTADYCAM  41 pkt.

W Liceum Ogólnokształcącym w PUSZCZYKOWIE grupa medialna po obejrzeniu filmów konkursowych przyznała swoje punkty w następujący sposób: w kat. do lat 15  PONIEDZIAŁEK zebrał 16,5 pkt, BALONIK  16 pkt a CIRCUS  15 pkt. W kat. do lat 18, najwięcej  uzbierał  film  UFO 18 pkt,  ROBOL 17 pkt   a  16,5 pkt.  NARODZINY SZTUKI  i PONIEDZIAŁEK. W kat.powyżej 18 lat  124 RYSIEK  16,5 pkt, KILLERSTADYCAM 13,5 pkt.  oraz NAUKA SIORBANIA KAWY 10,5 pkt.

Zestaw konkursowy filmów „1 Minuta” pokazano dodatkowo grupie zainteresowania w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Herberta we Wronkach. Najwięcej punktów w kat.do 15 lat zebrał film PONIEDZIAŁEK (32 pkt), kat do 18 lat MEMORIES 3 (40 pkt) oraz dla autora powyżej 18 lat KILLERSTADYCAM  (24 pkt).

Na warsztatach w czterech miejscach w Powiecie Poznań młodzież  organizowała się    w ekipy medialne i realizowała materiały dokumentalne w postaci sondy lub wywiadu na temat oferty najbliższego ośrodka kultury. Podobne ekipy w każdym miejscu realizacji zadania podejmowały próby stworzenia miniatury fabularnej z myślą o ew pokazie na festiwalu „1 Minuta” w Puszczykowie zdjecie0067 w Szkole Podstawowej  im. Jana Brzechwy w Rokietnicy, Szkole Podstawowej nr 3  w Luboniu  i  Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Czerlejnie.

Projekt jest współfinansowany przez POWIAT POZNAŃ.

Świat Moich Dziadków

logo2_PowiatPoz     Program warsztatów medialnych w trzech miejscach w Powiecie Poznań został zakończony 30 czerwca b. r.  Młodzież poznawała tajniki pracy reportera telewizyjnego,  przygotowując się jednocześnie do przeprowadzenia wywiadu z seniorem.  W decydującej fazie zorganizowano spotkania z seniorami w szkołach i zarejestrowano je kamerą wideo. Zajęcia odbywały się w trzech szkołach,  w Gimnazjum  im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie:

2011-12-13-11786

Zespole Szkół  im. Wincentego Witosa w Czerlejnie;

2012-01-24-12137

2012-01-24-121332012-01-24-12139

i Gimnazjum nr 2  im. Jakuba Krauthofera – Krotowskiego  w Mosinie.

2012-01-23-12017

2012-01-23-119992012-01-23-12028

Projekt był współfinansowany przez  POWIAT POZNAŃ.

„321-Start” Festiwal Twórczości Medialnej Młodzieży w 2016 roku.

logo_men2         Projekt edukacji medialnej pod nazwą „321-Start” Festiwal Twórczości Medialnej Młodzieży został przeprowadzony w 2016 roku w 9 miejscach – w gimnazjach i szkołach średnich w województwach Dolnośląskim, Łódzkim, Mazowieckim i Wielkopolskim. Cykliczne zajęcia warsztatowe, na przestrzeni czterech miesięcy,  finalizowane zapisami dokumentalnymi pod hasłem „Symbole Miejsc”. Zajęcia były uzupełnione plenerami fotograficznymi – historycznymi  oraz  specjalnymi, często związanymi z konsultacjami na uczelni artystycznych (Łódź, Poznań).

2012-05-20-10548 Plener fotograficzny-historyczny  na  Ostrowie Lednickim, w Gnieźnie  i  w  Poznaniu.

2012-05-16-10502 Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego i udział w Festiwalu UP TO 21 w Warszawie.

2012-05-15-10390

Zwiedzanie Muzeum Poznańskiego Czerwca w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu;

2012-02-04-9141

Zwiedzanie Muzeum Kinematografii  oraz  Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi;

zdjecie1235

2012-08-27-116032012-08-27-11616

2012-08-27-11597

Zajęcia edukacyjne medialne z warsztatu dziennikarskiego telewizyjnego „Symbole Miejsc” były prowadzone w dziewięciu szkołach. We wszystkich miejscach odbyły się też pokazy konkursowe festiwalu „321-Start” na których młodzież oceniała filmy,  tworząc werdykt festiwalu.  Były to zajęcia  w Gimnazjum  im. Noblistów w Rokietnicy,  gdzie uczniowie przeprowadzili sondę dziennikarską na temat herbu miasta;

2015-06-19-7552

Uczniowie z Gimnazjum w Rokietnicy najwyżej ocenili film pt:  NARODZINY SZTUKI 105,5 pkt,  dalej   LAST_CHANCE  101 pkt,  PONIEDZIAŁEK  99 pkt,  NOWE PRZYGODY CZERWONEGO KAPTURKA  98 pkt,  KWIECISTY UŚMIECH  95,5 pkt, PRZEMIANY  76 pkt, 123-RYSIEK  70,5 pkt,  TRANSAKCJA  70 pkt,  BALONIK  68 pkt,  ZBIORY  67,5 pkt,  HA_TRZY  64,5 pkt,  CZY WYSTARCZY ODWAGI  60 pkt,  ROBOL  59 pkt,  GRAND OFF 58,5 pkt,  EKSPERYMENT 55 pkt,  BOJANOWSKI JEST BOSKI  54,5 pkt,  DOBRY WYBÓR  53,5 pkt,  EXPERIMENT  53,5 pkt,  KULISY 52  49 pkt,  1 MINUTA O TYBECIE 36 pkt;

                                                                   ***

2012-09-01-11683

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Publicznych im Jana Pawła II w Kudowie Zdroju  przeprowadzili wywiad z artystą rzeźbiarzem Andrzejem Wszołkiem. Artysta jest m. innymi autorem projektów dwóch herbów, Polanicy Zdrój oraz Kudowy Zdrój.  Spotkanie autorskie zostało zorganizowane w Gimnazjum  w  Kudowie Zdroju.  Pokaz konkursowy oceniono w następujący sposób: KWIECISTY UŚMIECH  39 pkt, LOST_CHANCE  37,5 pkt, PONIEDZIAŁEK  37 pkt,  NOWE PRZYGODY CZERWONEGO KAPTURKA  35 pkt, TRANSAKCJA  26 PKT,  123 RYSIEK  24,5 pkt,  ROBOL 24,5 pkt, BOJANOWSKI JEST BOSKI 24,5 pkt, HA TRZY 24 pkt, GRAND OFF 23 pkt, NARODZINY SZTUKI 22,5 pkt, EXPERIMENT 21,5,  BALONIK 20,5 pkt,  PRZEMIANY 20,5 pkt,  CZY WYSTARCZY ODWAGI  20 pkt, KULISY 52  16,5 pkt,  DOBRY WYBÓR  15,5 pkt, ZBIORY 12 pkt,  EKSPERYMENT  8,5 pkt;

2012-06-18-11105

W Gimnazjum nr 3  im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie  filmy oceniano w następujący sposób:  ROBOL 45 pkt, TRANSAKCJA   41 pkt,   PONIEDZIAŁEK  40,5 pkt,   124 RYSIEK   38,5 pkt, LOST_CHANCE 37 pkt, NARODZINY SZTUKI 36,5 pkt,  HA_TRZY 33,5 pkt, PRZEMIANY  28 pkt,  EXPERIMENT 26,5 pkt,  CZY WYSTARCZY ODWAGI  23 pkt,  BALONIK 21 pkt, BOJANOWSKI JEST BOSKI  21 pkt,  DOBRY WYBÓR  19 pkt,  1 MINUTA O TYBECIE 18,5 pkt,  KWIECISTY UŚMIECH  18 pkt,   NOWE  PRZYGODY  CZERWONEGO KAPTURKA 18 pkt,  KULISY 52  10 pkt,  GRAND OFF  10 pkt,  ZBIORY 7,5 pkt,  EXPERYMENT  7,5 pkt.

2012-05-15-10463

W Gimnazjum Integracyjnym nr 52 w Warszawie natomiast, najwyżej uczniowie ocenili film PONIEDZIAŁEK przyznając 45 pkt,  KULISY 52 zebrały 44 pkt, GRAND OFF 38,5 pkt, BOJANOWSKI JEST BOSKI  37 pkt,  NARODZINY SZTUKI  35 pkt,  DOBRY WYBÓR i TRANSAKCJA po 29,5 pkt, ROBOL 28,5 pkt,  LOST_CHANCE  i  1 MINUTA O TYBECIE po 25,5 pkt, KWIECISTY UŚMIECH 25 pkt, CZY WYSTARCZY ODWAGI i NOWE PRZYGODY CZERWONEGO KAPTURKA po 24,5 pkt,  BALONIK 23,5 pkt, ZBIORY 23 pkt, HA_TRZY i 123 RYSIEK po 20 pkt, EKSPERYMENT 18,5 pkt, PRZEMIANY 18 pkt, EXPERIMENT 14,5 pkt.

                                                                  ***2012-06-30-11184

W Gimnazjum nr 1  im. Powstańców Wielkopolskich w Szamotułach  dwa  filmy  PONIEDZIAŁEK  i  TRANSAKCJA  zebrały po 32 pkt,  BOJANOWSKI JEST BOSKI  31 pkt,  NARODZINY SZTUKI  29 pkt,  NOWE  PRZYGODY  CZERWONEGO KAPTURKA  27 pkt,  CZY WYSTARCZY ODWAGI  i  LOST CHANCE   po  26 pkt,  KWIECISTY UŚMIECH i  124 RYSIEK   25 pkt,   BALONIK  i  DOBRY WYBÓR  oraz  KULISY 52  zebrały po 24 pkt,  PRZEMIANY i ROBOL  po 23 pkt,  1 MINUTA O TYBECIE 22 pkt,  EKSPERYMENT  21 pkt,   HA_TRZY  i  ZBIORY  po  20 pkt,   EXPERIMENT  19 pkt, GRAND OFF 18 pkt.

***

W Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu punkty otrzymały:  124 RYSIEK  43 pkt,   NOWE  PRZYGODY  CZERWONEGO  KAPTURKA   41 pkt,  LOST_CHANCE 39,5 pkt,  KWIECISTY UŚMIECH  37,5 pkt,  TRANSAKCJA  36 pkt, 1 MINUTA O TYBECIE  35,3 pkt,  CZY WYSTARCZY ODWAGI  34,5 pkt, PONIEDZIAŁEK  33 pkt,  ROBOL  i  KULISY 52  po  25,5 pkt,  NARODZINY SZTUKI  i  ZBIORY po 23 pkt,  EKSPERYMENT i GRAND OFF  po  21,5 pkt,  BALONIK  21 pkt, DOBRY WYBÓR 18 pkt, EXPERIMENT  i  BOJANOWSKI JEST BOSKI  17,5  pkt,  HA_TRZY  17 pkt;

2016-03-23-8736

***

W Gimnazjum nr 1  im. Henryka Sienkiewicza w Łowiczu  filmy oceniano w następujący sposób: DOBRY WYBÓR  84 pkt;  KWIECISTY UŚMIECH  76 pkt;  NOWE PRZYGODY CZERWONEGO  KAPTURKA  60 pkt;   PONIEDZIAŁEK  57 pkt;  124 RYSIEK  55 pkt;  LOST_CHANCE   i  TRANSAKCJA  po  54,5 pkt;  EKSPERYMENT  52,5 pkt;   BALONIK 49 pkt;   NARODZINY SZTUKI  45 pkt;   HA_TRZY  39 pkt;  BOJANOWSKI JEST BOSKI 38 pkt;   CZY  WYSTARCZY  ODWAGI   36 pkt;   ROBOL  33 pkt;   KULISY 52   32 pkt;   EXPERIMENT  i  GRAND OFF  po  27 pkt;  1 MINUTA O TYBECIE  24 pkt,  PRZEMIANY  21 pkt;  ZBIORY  20 pkt;

2012-06-12-11042

Pokaz konkursowy filmów  w  Gimnazjum nr 2   im. Żołnierza Polskiego  w  Strzelinie oceniono następująco:  PONIEDZIAŁEK  68 pkt, NARODZINY SZTUKI  62,5 pkt,  KWIECISTY UŚMIECH  61 pkt,  DOBRY WYBÓR 60 pkt, LOST_CHANCE  oraz  NOWE  PRZYGODY  CZERWONEGO  KAPTURKA   57,5 pkt,  ROBOL  i  GRAND OFF  50,5 pkt,  EKSPERYMENT  49 pkt,  BOJANOWSKI JEST BOSKI  46 pkt,  TRANSAKCJA  44,5 pkt,  CZY WYSTARCZY ODWAGI   42,5 pkt,  PRZEMIANY  40 pkt,  1 MINUTA O TYBECIE   39,5 pkt,  124 RYSIEK,  BALONIK,  KULISY 52   po  38,5 pkt,  EXPERIMENT  30 pkt,  ZBIORY  29,5 pkt;

2011-12-31-8907

Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu Wielkopolskim oceniło filmy następująco:  PONIEDZIAŁEK  39 pkt, NOWE PRZYGODY CZERWONEGO KAPTURKA 37 pkt, KWIECISTY UŚMIECH  36 pkt, PRZEMIANY  i  LOST_CHANCE  po 32 pkt,  TRANSAKCJA  30 pkt,  CZY WYSTARCZY ODWAGI i DOBRY WYBÓR  po 29 pkt, BALONIK  28 pkt, 124 RYSIEK  27 pkt; KULISY 52, NARODZINY SZTUKI  i  EXPERIMENT  po 26 pkt, HA_TRZY  25 pkt,  BOJANOWSKI JEST BOSKI  i  GRAND OFF  po 23 pkt,  ROBOL 20 pkt,  1 MINUTA O TYBECIE  14 pkt, EKSPERYMENT  13 pkt.

2011-12-25-8886

Projekt  „321-Start” Festiwal Twórczości Medialnej Młodzieży był współfinansowany przez MINISTERSTWO  EDUKACJI  NARODOWEJ..

Kino Ciśnień i warsztaty „Sylwetki Wielkopolan” 2016 zakończone

Samorząd Województwa Wielkopolskiego  W listopadzie b. r. zakończyliśmy realizację projektu medialnego „Kino Ciśnień” i towarzyszące warsztaty filmu dokumentalnego „Sylwetki Wielkopolan”. Projekt był realizowany w 7 miejscach w Wielkopolsce. W Liceum Ogólnokształcącym nr 3 w Koninie uczniowie realizowali materiał dokumentalny o reprezentantce Polski w piłce nożnej kobiet. Pokaz konkursowy „Kino Ciśnień” oceniono następująco: UKOŃCZYĆ ZNACZY ZWYCIĘŻYĆ 40 pkt,  LOKOMOTYWA  25 pkt,  SEN NA JAWIE 16 pkt  i  ŚWINIA 13 pkt;

2012-06-12-11067

w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole młodzież uczyła się warsztatu dziennikarskiego realizując materiał dokumentalny o znanej modelce pochodzącej z tego miasta;

2012-06-18-11078

Pokaz konkursowy „Kino Ciśnień”  uczniowie ocenili przyznając filmom  UKOŃCZYĆ ZNACZY ZWYCIĘŻYĆ  61 pkt,  ŚWINIA  50 pkt,  LOKOMOTYWA  36 pkt  i  SEN NA JAWIE  26 pkt.

Natomiast w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Krzyżu Wielkopolskim młodzież przeprowadziła wywiad ze znanym w środowisku animatorem kultury ;

2012-06-30-11196

Pokaz konkursowy filmów „Kino Ciśnień”  wyłonił  zwycięzce  LOKOMOTYWA  27 pkt, UKOŃCZYĆ ZNACZY ZWYCIĘŻYĆ  26 pkt,  ŚWINIA  25 pkt, SEN NA JAWIE  23 pkt.

W Gimnazjum nr 5  im. Arkadego Fiedlera w Lesznie Gronowo realizowano materiał dokumentalny o znanym żużlowcu. Natomiast filmy pokazu konkursowego oceniono następująco:  NOWE  PRZYGODY  CZERWONEGO  KAPTURKA   139 pkt, PONIEDZIAŁEK  138,5 pkt,  KWIECISTY UŚMIECH  127 pkt, DOBRY WYBÓR 112,5 pkt, CIUCHCIA 90 pkt, PRZEMIANY 82 pkt,  123 RYSIEK  81,5 pkt, ENIGMA 76,5 pkt, CZY WYSTARCZY ODWAGI  66 pkt, 1 MINUTA O TYBECIE 48,5 pkt, NAUKA SIORBANIA KAWY  33,5 pkt;

2012-07-21-11378

w Gimnazjum nr 63 w Poznaniu oceniono;  PONIEDZIAŁEK  78 pkt,  KWIECISTY UŚMIECH 73 pkt,  NOWE PRZYGODY CZERWONEGO KAPTURKA  68,5 pkt, DOBRY WYBÓR 68 pkt,  123 RYSIEK  57 pkt,  PRZEMIANY 50,5 pkt,  CIUCHCIA 40 pkt,  CZY WYSTARCZY ODWAGI  31 pkt, 1 MINUTA O TYBECIE  27,5 pkt,  ENIGMA 27 pkt, NAUKA SIORBANIA KAWY 24,5 pkt;

2012-07-23-11414

w Liceum Ogólnokształcącym nr 1  w Rawiczu  realizowano materiał dokumentalny na temat sportsmenki  Anity Włodarczyk. Pokaz filmowy „Kino Ciśnień”  oceniono następująco:  UKOŃCZYĆ ZNACZY  ZWYCIĘŻYĆ   63 pkt,   SEN  NA  JAWIE  34 pkt,   ŚWINIA  30,5 pkt,  LOKOMOTYWA  24,5 pkt;

2012-07-02-11241

i  w Gimnazjum nr 2 w Mosinie realizowano materiał dokumentalny na temat postaci Powstańca Wielkopolskiego Piotr Mocka.  Pokaz „Kino Ciśnień” oceniano:  NOWE PRZYGODY CZERWONEGO KAPTURKA  45,5 pkt,  KWIECISTY UŚMIECH  42 pkt,  DOBRY WYBÓR  35 pkt,  CIUCHCIA  34 pkt,  124  RYSIEK  32 pkt, PONIEDZIAŁEK 31,5 pkt,  NAUKA SIORBANIA  28,5 pkt,  PRZEMIANY  25 pkt, CZY WYSTARCZY ODWAGI 24,5 pkt,  ENIGMA  24 pkt; 1 MINUTA O TYBECIE  20 pkt.

2012-07-28-11441

We wszystkich miejscach realizacji zadania organizowane były pokazy filmowe „Kino Ciśnień”. Były to dwa zestawy filmów zgłoszonych na X edycję „Kina Ciśnień”, osobny dla szkół średnich i gimnazjum. Ostatni pokaz konkursowy otwarty dla szerokiej publiczności odbył się  w  Młodzieżowym Centrum Profilaktyki  ALTERNATYWA  w Lesznie.  Widzowie ocenili w następujący sposób:  ŚWINIA 32 pkt,  UKOŃCZYĆ  ZNACZY  ZWYCIĘŻYĆ  29,5 pkt, SEN NA JAWIE 19 pkt i LOKOMOTYWA  15 pkt.

W podsumowaniu głosowania na zestaw konkursowy „Kino Ciśnień”,  najwięcej punktów 219,5 uzyskał film Pawła Pachulskiego ze Ślesina „UKOŃCZYĆ ZNACZY ZWYCIĘŻYĆ”;  drugie miejsce zajął film autorstwa Roberta Kuźniewskiego ‚ŚWINIA” uzyskując 150,5 pkt; trzecie „SEN NA JAWIE” w realizacji Krzysztofa Nowickiego z Bydgoszczy  a  czwarte miejsce „LOKOMOTYWA” 127,5 pkt  film animowany, zrealizowany przez uczniów Gimnazjum w Krzyżu Wielkopolskim.

Pokazy miniatur filmowych w gimnazjach „Kina Ciśnień”  zakończyły się następującymi rezultatami: NOWE PRZYGODY CZERWONEGO KAPTURKA  real. Ola Matkowska i Julia Wilk  253 pkt;  KWIECISTY UŚMIECH  real. Tosi Maj  242 pkt;  PONIEDZIAŁEK  Weroniki Sikorskiej  238 pkt;  DOBRY WYBÓR  real. Weroniki Maciejak 215,7 pkt; 133 RYSIEK real. Karola Glasnera i Lidii Kolasińskiej  170,5 pkt;  CIUCHCIA  real. Julia Stępień, Marysia Wałecka i Kacper Kapusta 164 pkt;  PRZEMIANY  real. Agata Graś  157,5 pkt; ENIGMA  real. Daniela Kuźniewskiego  127,5 pkt;  CZY WYSTARCZY ODWAGI  real. Alina Ostrowska  121,5 pkt;  1 MINUTA O TYBECIE  zrealizowany przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Luboniu  96 pkt i NAUKA SIORBANIA KAWY  w real.Łukasza Szopki  86,5 pkt.

Jury powołane przez Fundację Filmowiec” w skladzie Eryk Skotarczak – inżynier dźwięku, montażysta, pracownik PAN  oraz  Marcin Kaczmarek,  absolwent Studium RTV w Poznaniu wybrało najlepszy film UKOŃCZYĆ ZNACZY ZWYCIĘŻYĆ  Pawła Pachulskiego i przyznało specjalną nagrodę ufundowaną przez Firmę WINMAR  z Poznania.

Projekt Festiwalu Kina Autorskiego „Kino Ciśnień” i Warsztaty Medialne ”Sylwetki Wielkopolan” był współfinansowany przez  WOJEWÓDZTWO  WIELKOPOLSKIE.