1 Minuta _28.11.2018

      Międzynarodowy Festiwal Filmowy  „1 Minuta”  został ponownie dofinansowany przez  POWIAT POZNAŃ  a termin jego przeprowadzenia zaplanowano na 28  LISTOPADA  2018 roku  w  Miejsko – Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Kostrzynie Wielkopolskim.  Obecnie w czterech miejscach prowadzone są warsztaty medialne pod hasłem  „Minuta dla Powiatu”.  Zajęcia odbywają się  już w Zespole Szkół  im. Wincentego Witosa w Czerlejnie;

Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy;

oraz w Szkole Podstawowej nr 2  im. Rady Europy w Kostrzynie w Wielkopolsce.