321-Start 2018

    Od września b. r. realizowana jest kolejna edycja programu „321-Start” Festiwalu Twórczości Medialnej Młodzieży. Zajęcia cykliczne prowadzone są w dziewięciu miejscach, głównie w szkołach podstawowych i średnich.

Program przewiduje również udział zainteresowanych w warsztatach specjalistycznych. Pierwsze takie warsztaty – reżyserskie – odbywały się jeszcze w okresie letnim w Łebie, przy okazji Międzynarodowych Warsztatów „Jedno Ujęcie”; Na początku października b. r.  młodzież ze szkół w Krzyżu Wlkp, Warszawie i grupa działająca przy Fundacji „Filmowiec” z Poznania, uczestniczyła w Międzynarodowych Warsztatach Filmu Animowanego FAZE w Kudowie Zdroju;

W pierwszej połowie listopada odbędzie się w Trójmieście program Polsko Ukraińskiej Wymiany Młodzieży. Będą to głównie praktyki dziennikarskie pod hasłem „Niepodległość”. W planach lekcje w Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku, wizyty w Gdyńskim Centrum Filmowym oraz Akademii Morskiej w Gdyni.

Zajęcia cykliczne odbywają się sukcesywnie w Liceum Ogólnokształcącym w Strzelinie;w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3  w Strzelinie;w Szkole Podstawowej w Krzyżu Wielkopolskim;  Zespole Szkół Technicznych w Kole; Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II  w Kudowie Zdroju;w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie,  im. Marii Skłodowskiej – Curie;

Projekt „321-Start” Festiwal Twórczości Medialnej Młodzieży został dofinansowany przez MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ.