Na sportowo – na Jeżycach

W czterech szkołach na Jeżycach w Poznaniu oraz w Ośrodku Kultury „Wierzbak” rozpoczęły się już zajęcia warsztatów medialnych dla młodzieży pod hasłem „Na sportowo”. Uczestnicy biorą udział w wykładach z podstaw języka filmu oraz dziennikarstwa telewizyjnego. Warsztaty przewidują też zajęcia praktyczne w formie realizacji medialnych (zapowiedź, sonda, wywiad). Szczególnie zainteresowani biorą udział w praktykach w plenerze, organizowanych w czasie zawodów sportowych lub na treningach sportowców.

Projekt  został  dofinansowany  z  budżetu   MIASTA  POZNANIA   w ramach  zadania CENTRUM  INICJATYW  LOKALNYCH – REGRANTINGOWE.